Boardwalk @ Lindberg-on-Sea Art Gallery

Under våren och sommaren är Lindberg-on-Sea Art Gallery stolt att presentera konstverk av Margareta Sieradzki i utställningen Boardwalk.

Se hela utställningskatalogen och läs mer om Margareta Sieradzki här

Kontakta Galleriet för att boka en privat visning

070 308 02 49
sofia@lindbergonsea.com

Genom Boardwalk vill Sieradzki skapa en brygga mellan sitt abstrakta och figurativa formspråk, där utställningstiteln även är en blinkning till konstnärens figurativa marina motiv och hennes abstrakta motiv namngivna efter olika hav och svenska fyrar.

Margareta Sieradzkis formspråk är både karaktäristiskt och lättigenkännligt med sina rena och naturliga penseldrag, och har starka influenser från hennes bakgrund inom modern dans:

”Dansen handlar om flow, mått, riktning, balans.
Det är hela grejen för mig. Och det går igen i målningarna.”

För att uppnå detta ’flow’ är penseldragens enkelhet och skönhet viktiga för Sieradzki, och detta går tydligt att se i hennes abstrakt expressionistiska verk, där såväl konstverkens underlag och de klara färger hon väljer att arbeta med bidrar till att förstärka penseldragen i formerna på duken.

Som en kontrast till Sieradzkis abstrakta formspråk finns även figurativa element representerade i Boardwalk.
Dessa figurativa inslag i hennes portfolio har sitt ursprung i ett samarbete mellan konstnären och Rosenstiels Ltd publisher i London, vilket sedan år 2012 syftar till att tillgängliggöra Sieradzkis konst för en bredare publik genom Giclée och fine art prints.

Sieradzki har fortsatt att arbeta i det figurativa formspråket jämte sin mer kännetecknande abstrakta expressionism.
Det är denna variation av abstrakta och figurativa verk som ger utställningsrummet en fantasirik och levande omväxling utan att fastna i en stel formel, och åskådaren ges tillfälle att själv tolka och uppleva motiven.
Gemensamt i samtliga konstverk, både de abstrakta samt de figurativa, är Sieradzkis strävan att bevara sin naturlighet, där de enskilda detaljerna får stå tillbaka för att framhäva det rena och enkla penseldragen.

I Boardwalk har Margareta Sieradzki valt att inkludera fyra av sina tidigare verk som alla har givits nya titlar för denna utställning.
Dessa konstverk har namngetts efter fyra svenska fyrar belägna i fyra väderstreck runt om Sveriges kust; Högbonden (Norr) i Bottenhavet i Norra Östersjön, Sandhammaren (Söder) i södra Östersjön på den Skånska sydöstkusten, Trebröderssund (Öst) i mellersta Östersjön utanför Västervik och Tistlarna (Väst) i Kattegatt i Västerhavet utanför Göteborg.
En femte målning i utställningen har namngetts efter Sargassohavet i nordvästra delen av Atlanten; en anmärkningsvärd men kontrasterande del av Atlanten som både utgör en frizon för sju arter havssköldpaddor samtidigt som den rymmer Nordatlantens stora ’garbage patch’.
Dessa titlar har tilldelats målningarna som en hyllning till Våra Världshav och marina liv inom dem och en blinkning till Lindberg-on-Sea Art Gallerys fokus på Medveten Maritim Konst.

2 apr12 sep