Margareta Sieradzki

Margareta Sieradzki was born in northern Sweden and raised in the city of Härnösand. After graduating from high school she studied ballet at the Swedish Academy of Ballet in Stockholm.

Her foremost interest in dancing has been the Martha Graham technique which brought her to Paris for further studies.

Her interest in art has always paralleled her dancing. From early on she felt attracted by the art form known as The New York School with names like Motherwell, Kline and Francis. Also the Swedish artist Rune Hagberg has been influential on her work.

The Martha Graham dance technique has obvious connections to that art form. Margareta has tried to convey her interest for movement in the form of dance to a similar expression of flow in her art. As an autodidact she has continuously developed her view on art and presents here the work that during several years has been her form of expression.

Född i Vilhelmina, uppvuxen i Härnösand numera Malmöbo. Efter studentexamen varvade Margareta universitetsstudier med balettstudier vid Balettakademin i Stockholm.

Hennes främsta intresse inom dansen har varit Martha Graham-tekniken vilket förde henne till Paris för vidare studier i början av 1980-talet.

Konstintresset har ständigt gått parallellt med dansen. Tidigt fann hon sig attraherad av den konstform som fått namnet The New York School med namn som Pollock, Motherwell, Kline och Francis. Den svenske konstnären Rune Hagberg har också haft stor betydelse för hennes konstnärliga synsätt.

Margareta har som autodidakt önskat överföra sitt intresse för rörelse i dansen till rörelse och flöde i sin konst.
Hon presenterar här det som under många år varit hennes uttrycksform.